Let's scale

huvudsökord

Huvudsökord inom SEO (Primära sökord)

Inom sökmotoroptimering (SEO) är förståelsen och användningen av huvudsökord, eller primära sökord, grundläggande. Huvudsökord är de centrala termerna eller fraserna som definierar innehållet på en webbsida och är avgörande för att attrahera rätt målgrupp och förbättra synligheten i sökmotorerna. Vad är ett huvudsökord? Huvudsökord är de primära termerna som du vill att din webbsida ska rankas för i sökmotorernas resultat. Dessa ord eller fraser sammanfattar essensen av sidans innehåll och Läs mer

interna länkar

Vad är interna länkar? Guiden för hur du använder interna länkar

Interna länkar är hyperlänkar som pekar från en sida på en domän till en annan sida på samma domän. De är avgörande för att förbättra användarupplevelsen och öka webbplatsens SEO-värde. Varför är interna länkar viktiga? Såhär använder du interna länkar Använd interna länkar rätt Interna länkar är en kritisk del av en webbplats SEO-strategi. De är inte bara viktiga för att hjälpa användare att navigera på en webbplats, men de Läs mer

november core update

Analys av November Core Update 2023 – Vinnare & förlorare

Google har i veckan avslutat November Core Update 2023, den fjärde stora uppdateringen detta år, som är helt implementerad nu. Denna uppdatering, som påbörjades den 2 november och avslutades den 28 november, följde strax efter Oktober 2023 Core Update. Den snabba takt i vilken dessa uppdateringar släpptes har påverkat webbplatser globalt, inklusive i Sverige, på ett betydande sätt. Ett noterbart drag med November Core Update 2023 är dess sammanfallande med Läs mer

hreflang

Hreflang – Vad det är & hur det fungerar

Hreflang är en nyckelfaktor i framgångsrik internationell sökmotoroptimering (SEO). Det är ett sätt att förklarar för Google vilket språk och marknad som webbplatsen tillhör. Det är väldigt viktigt att detta implementeras korrekt säkerställ att det är 100%-igt innan du ni lanserar. Ahrefs gjorde en studie som visar att 67% av alla webbplatser som har hreflang implementerat har problem i implementationen. Vad är hreflang? Hreflang är ett HTML-attribut som spelar en Läs mer

google discover

Google Discover – Vad det är, hur det fungerar och tips

Google Discover, lanserat 2018, är en funktion för att visa kuraterat innehåll baserat på användarens tidigare sökningar och intressen, integrerat på startsidan i Google på Android och i Google-appen på iOS. Det lyfter fram visuellt och engagerande innehåll som är relevant för aktuella händelser och trender. Till skillnad från organiskt sökresultat som betonar SEO-optimering, fokuserar Discover på att fånga uppmärksamhet med tidsenliga ämnen. För att prestera väl i Discover bör Läs mer

oktober core update

Analys av Oktober Core Update 2023 – Vinnare och förlorare

Google Oktober Core Update 2023 lanserades 5 Oktober och rullades ut över 13 dagar och 23h vilket innebär att den var färdigutrullad 19 Oktober. Min analys är baserad på data mellan 2 Oktober till 19 Oktober 2023 från Sistrix och Ahrefs där vi primärt fokuserar på Sverige. Svensk analys av Google Oktober Core Update 2023 Den generella analysen av Oktober Core Update 2023 för Sverige indikerar att det bland de Läs mer

helpful content update

September 2023 Helpful Content Update – Analys av förlorare

September 2023 Helpful Content Update (HCU) lanserades 14 september och rullades ut över ca 14 dagar och avslutades därmed 28 september. Det är den senaste algoritmuppdateringen från Google och syftet med Helpful Content Update är enligt Google: De lanserade under denna uppdatering en ny version av sin klassificering av Helpful Content och det är dessa ändringar vi analyserar här. Data för analys av HCU Den data vi har använt oss Läs mer

sökmotor

Vad är en sökmotor?

En sökmotor är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att hitta information på internet genom att ange nyckelord eller fraser. Sökmotorer skannar och indexerar miljontals webbsidor för att ge användarna de mest relevanta och tillförlitliga resultaten baserade på deras sökfrågor. Hur fungerar en sökmotor? Sökmotorer använder sig förenklat av följande steg för att generera sökresultat: Sökmotorernas historia och utveckling Sökmotorernas historia börjar på 1990-talet. De första sökmotorerna Läs mer

Google core update augusti 2023

Analys av Google Core Update Augusti 2023 – Vinnare / förlorare och slutsatser

Google Core Update är Googles stora breda uppdateringar som oftast rullar ut omkring 2-4 gånger per år. Vi hade inte innan denna uppdatering haft någon core update sedan i våras och den vi nu analyserar rullades den ut 22 Augusti 2023 och tog 16 dagar innan den var färdigutrullad 7 September 2023. Min analys är baserad på internationella och svenska mätetal från Sistrix och Ahrefs under perioden 21 Augusti 2023 Läs mer

sökintention

Vad är Sökvolym?

I sin mest grundläggande form avser sökvolym det antal sökningar som görs på ett specifikt sökord eller en fras på en sökmotor, såsom Google, under en viss tidsperiod, oftast per månad. Denna indikator ger oss en överblick över hur populärt eller efterfrågat ett visst sökord i form ämne eller en produkt är. Varför är sökvolym viktigt inom digital marknadsföring? Sökvolymen spelar en avgörande roll inom två huvudsakliga områden: SEO och Läs mer