Analys av Google Core Update Augusti 2023 – Vinnare / förlorare och slutsatser

Google core update augusti 2023

Google Core Update är Googles stora breda uppdateringar som oftast rullar ut omkring 2-4 gånger per år. Vi hade inte innan denna uppdatering haft någon core update sedan i våras och den vi nu analyserar rullades den ut 22 Augusti 2023 och tog 16 dagar innan den var färdigutrullad 7 September 2023. Min analys är … Läs mer

Vad är Sökvolym?

sökintention

I sin mest grundläggande form avser sökvolym det antal sökningar som görs på ett specifikt sökord eller en fras på en sökmotor, såsom Google, under en viss tidsperiod, oftast per månad. Denna indikator ger oss en överblick över hur populärt eller efterfrågat ett visst sökord i form ämne eller en produkt är. Varför är sökvolym … Läs mer

Sökintention: Förstå användarens avsikt och omvandla till innehåll

sökintention

Sökintention, eller användarens avsikt, avser den underliggande anledningen till varför någon utför en sökning på en sökmotor. När användare knappar in frågor eller sökord i sökmotorer som Google, har de vanligtvis ett specifikt mål i åtanke – vare sig det är att hitta information, göra ett köp, eller lösa ett problem. Att förstå och matcha … Läs mer

SEO för E-handel 2023 i 24 steg

SEO för e-handel

SEO eller sökmotoroptimering som vi ofta använder som terminologi i Sverige, är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva metoderna för att driva trafik till en webbplats. För e-handlare är detta särskilt viktigt eftersom det inte bara ökar synligheten utan primärt hjälper till att attrahera kvalitativ trafik som kan konverteras till köp. Steg för Steg … Läs mer

Search Generative Experience (SGE) SEO – Google’s AI-baserade sökresultat utifrån ett SEO-perspektiv

sge search generative experience

Search Generative Experience (SGE) är Googles svar på en växande trend att integrera generativ AI i sökresultaten. SGE är för närvarande ett experiment inom Google Labs, och inte tillgängligt i EU. Googles SGE står i direkt konkurrens med Bing Chat och ChatGPT. Google har öppnat upp tillgången till deras experimentella AI-labb för ett antal testare. … Läs mer

Off-page-optimering inom SEO

off page seo

Inom off page-optimering-delen av sökmotoroptimering (SEO), är det essentiellt att tänka utanför boxen – och i det här fallet, utanför din egen webbplats. Off-page-optimering, är en central komponent i SEO-strategin som innebär att förbättra de faktorer som påverkar din webbplats ranking som du inte har direkt kontroll över som länkar från andra webbplatser. Detta är … Läs mer

Onsite-optimering inom SEO

onsite seo guy

Onsite-optimering, är en kritisk del av sökmotoroptimering (SEO). Det handlar om att optimera de faktorer som påverkar en webbplats som helhet, för att ranka högre och få mer relevant trafik i sökmotorer. Inom Onsite SEO är det både tekniska, strukturella och till viss del innehållskopplade faktorer som behöver utvärderas och bearbetas. Allt med målet att … Läs mer

Onpage-optimering inom SEO

onpage seo

Onpage-optimering, är en av de mest grundläggande aspekterna av sökmotoroptimering (SEO). Den fokuserar på att förbättra olika delar av en enskild webbsida som påverkar din webbsidas sökmotorrankning. Med onpage-optimering syftar man till att göra webbsidan mer sökmotorvänlig. Det innefattar allt från innehållet på sidan till HTML-koden som sidan består av. Huvudsökord Huvudsökordet, eller huvudnyckelordet, är … Läs mer

Sökordsanalys

sökordsanalys-av-seo-nörd

Att förstå och effektivt använda sökordsanalys inom sökmotoroptimering (SEO) kan vara skillnaden mellan en framgångsrik online-närvaro och en som är osynlig för dina potentiella kunder. Sökordsanalys handlar om att identifiera vilka sökord och fraser som människor använder när de söker efter produkter, tjänster eller information online. Dessa sökord är avgörande eftersom de fungerar som bryggan … Läs mer