Let's scale

sökintention

Sökintention: Förstå användarens avsikt och omvandla till innehåll

Sökintention, eller användarens avsikt, avser den underliggande anledningen till varför någon utför en sökning på en sökmotor. När användare knappar in frågor eller sökord i sökmotorer som Google, har de vanligtvis ett specifikt mål i åtanke – vare sig det är att hitta information, göra ett köp, eller lösa ett problem. Att förstå och matcha detta mål är avgörande för att skapa innehåll som möter användarens behov och därmed rankar Läs mer

SEO för e-handel

SEO för E-handel 2023 i 24 steg

SEO eller sökmotoroptimering som vi ofta använder som terminologi i Sverige, är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva metoderna för att driva trafik till en webbplats. För e-handlare är detta särskilt viktigt eftersom det inte bara ökar synligheten utan primärt hjälper till att attrahera kvalitativ trafik som kan konverteras till köp. Steg för Steg Guide för SEO inom Ehandel För att framgångsrikt driva en e-handel är det i de Läs mer

sge search generative experience

Search Generative Experience (SGE) SEO – Google’s AI-baserade sökresultat utifrån ett SEO-perspektiv

Search Generative Experience (SGE) är Googles svar på en växande trend att integrera generativ AI i sökresultaten. SGE är för närvarande ett experiment inom Google Labs, och inte tillgängligt i EU. Googles SGE står i direkt konkurrens med Bing Chat och ChatGPT. Google har öppnat upp tillgången till deras experimentella AI-labb för ett antal testare. Det innebär att en utvald skara användare nu har möjlighet att testa Googles mycket efterlängtade Läs mer

off page seo

Off-page-optimering inom SEO

Inom off page-optimering-delen av sökmotoroptimering (SEO), är det essentiellt att tänka utanför boxen – och i det här fallet, utanför din egen webbplats. Off-page-optimering, är en central komponent i SEO-strategin som innebär att förbättra de faktorer som påverkar din webbplats ranking som du inte har direkt kontroll över som länkar från andra webbplatser. Detta är särskilt viktigt eftersom sökmotorer som Google använder dessa faktorer för att bedöma trovärdigheten, relevansen och Läs mer

onsite seo guy

Onsite-optimering inom SEO

Onsite-optimering, är en kritisk del av sökmotoroptimering (SEO). Det handlar om att optimera de faktorer som påverkar en webbplats som helhet, för att ranka högre och få mer relevant trafik i sökmotorer. Inom Onsite SEO är det både tekniska, strukturella och till viss del innehållskopplade faktorer som behöver utvärderas och bearbetas. Allt med målet att ha en så sökmotorvänlig webbplats i helheten. Det tillskillnad mot Onpage-SEO som handlar om att Läs mer

onpage seo

Onpage-optimering inom SEO

Onpage-optimering, är en av de mest grundläggande aspekterna av sökmotoroptimering (SEO). Den fokuserar på att förbättra olika delar av en enskild webbsida som påverkar din webbsidas sökmotorrankning. Med onpage-optimering syftar man till att göra webbsidan mer sökmotorvänlig. Det innefattar allt från innehållet på sidan till HTML-koden som sidan består av. Huvudsökord Huvudsökordet, eller huvudnyckelordet, är det specifika ordet eller frasen som du vill att din webbsida ska rankas för. Valet Läs mer

sökordsanalys-av-seo-nörd

Sökordsanalys

Att förstå och effektivt använda sökordsanalys inom sökmotoroptimering (SEO) kan vara skillnaden mellan en framgångsrik online-närvaro och en som är osynlig för dina potentiella kunder. Sökordsanalys handlar om att identifiera vilka sökord och fraser som människor använder när de söker efter produkter, tjänster eller information online. Dessa sökord är avgörande eftersom de fungerar som bryggan mellan din webbplats och de personer som söker efter vad du erbjuder. Sökvolym Sökvolymen är Läs mer

seo nörd

SEO: Guiden för Sökmotoroptimering 2023

SEO är konsten att förstå och använda de faktorer som sökmotorer, såsom Google och Bing, tar i beaktande när de avgör vilka sidor som ska visas först i sökresultaten. Målet är att få din webbplats att rankas högt i sökresultaten för relevanta söktermer, vilket ökar chansen att potentiella kunder hittar din webbplats. Vad står SEO för? SEO står för ”Search Engine Optimization”, eller sökmotoroptimering på svenska. Det är en process Läs mer