Off-page-optimering inom SEO

Inom off page-optimering-delen av sökmotoroptimering (SEO), är det essentiellt att tänka utanför boxen – och i det här fallet, utanför din egen webbplats. Off-page-optimering, är en central komponent i SEO-strategin som innebär att förbättra de faktorer som påverkar din webbplats ranking som du inte har direkt kontroll över som länkar från andra webbplatser. Detta är särskilt viktigt eftersom sökmotorer som Google använder dessa faktorer för att bedöma trovärdigheten, relevansen och auktoriteten hos din webbplats.

Länkar (Backlinks)

Länkar, även kända som backlinks, är kanske den mest framträdande faktorn i off-page-optimering. En länk från en annan webbplats till din egen ses som ett ”röst” för din webbplats i ögonen på sökmotorer. Ju fler högkvalitativa, relevanta länkar du får, desto bättre kommer din webbplats att rangordnas i sökresultaten.

En viktig sak att notera är att alla länkar inte är skapade lika. En länk från en auktoritativ, relevant webbplats kommer att ha mycket större inverkan på din ranking än en länk från en liten, obskyr blogg. Dessutom, Google har blivit mer sofistikerad med att upptäcka och straffa ”spammy” länkar, så det är viktigt att länkbyggande görs på ett etiskt och hållbart sätt.

Det finns flera sätt att bygga länkar, inklusive gästbloggande, skapa delbart innehåll, PR-arbete, och genom att utveckla starka relationer med influencers och andra relevanta aktörer inom din bransch.

Varumärkesomnämningar (Mentions)

Ett annat område av off-page-optimering är varumärkesomnämningar. Detta kan innebära både kopplade och okopplade omnämningar av ditt varumärke.

Även om kopplade omnämningar (där ditt varumärke omnämns och länkas till) har en direkt inverkan på din SEO, kan okopplade omnämningar (där ditt varumärke nämns men inte länkas till) också ha en positiv effekt. Google och andra sökmotorer kan känna igen dessa omnämningar och kan använda dem som en signal om varumärkets auktoritet och popularitet.

För att få fler varumärkesomnämningar, kan det vara hjälpsamt att bygga starka relationer med media, engagera sig aktivt på sociala medieplattformar, och producera högkvalitativt, unikt innehåll som andra vill prata om och dela med sig av.

EEAT

Under de senaste åren har Google börjat lägga mer vikt vid konceptet Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (EEAT) och dess koppling till författare och varumärken. Detta innebär att en webbplats inte bara bedöms baserat på dess eget innehåll och länkar, utan även på trovärdigheten och expertisen hos de personer som producerar innehållet. Detta är extra viktigt i känsliga nischer som hälsa och finans som oftast benämns som Your money your life (YMYL) segment.

För att optimera för detta, är det viktigt att innehållsskapare och andra medarbetare på din webbplats kan påvisa relevant utbildning och kompetens, har starka digitala profiler som demonstrerar deras expertis och trovärdighet. Det kan innebära att de har högkvalitativa, relevanta länkar till sina profiler, starka omnämningar, och en historik av att producera högkvalitativt, väl mottaget innehåll.

Off-page-optimering skapar långsiktiga värden

Slutligen är off-page-optimering en långsiktig och pågående process som ofta innefattar många i en organisation. Det kan ta tid att bygga upp starka länkar och att få varumärket att bli en auktoritet och därmed erkänt och respekterat. Men genom att investera i dessa områden kan du förbättra webbplatsens ranking, öka synligheten online och uppnå affärsmål.

Lämna en kommentar