Onsite-optimering inom SEO

Onsite-optimering, är en kritisk del av sökmotoroptimering (SEO). Det handlar om att optimera de faktorer som påverkar en webbplats som helhet, för att ranka högre och få mer relevant trafik i sökmotorer. Inom Onsite SEO är det både tekniska, strukturella och till viss del innehållskopplade faktorer som behöver utvärderas och bearbetas. Allt med målet att ha en så sökmotorvänlig webbplats i helheten.

Det tillskillnad mot Onpage-SEO som handlar om att optimera enskilda sidor (urler) på en webbplats.

Nedan finner ni olika aspekter som är viktiga att tänka på när man gör Onsite SEO:

Huvudnavigeringen

En tydlig och intuitiv huvudnavigering är ett viktigt verktyg för att förbättra en webbplats SEO-vänlighet. Den gör det enkelt för användare att navigera genom din webbplats och upptäcka relevant innehåll, samtidigt som den ger sökmotorer en indikation på vilket innehåll som är mest relevant och viktigt.

Breadcrumbs

Breadcrumb-navigation är ett effektivt verktyg för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa sökmotorer att förstå webbplatsens struktur. Breadcrumbs är en sekundär navigationsmetod som visar användarens plats på en webbplats i en hierarkisk struktur.

Interna länkstruktur

En välplanerad intern länkstruktur kan hjälpa sökmotorer att upptäcka och indexera sidor på din webbplats. Inte nog med att det hjälper Google att förstå webbplatsens innehåll och relationer mellan olika sidor, det kan också hjälpa dig att styra webbplatsen auktoritet till de viktigaste sidorna.

Teknisk SEO

Teknisk SEO innefattar de åtgärder som syftar till att förbättra webbplatsens tekniska aspekter, som crawlbarhet, språkhantering, och strukturerad data. Detta ökar webbplatsens sökmotorvänlighet och användarvänlighet.

URL-struktur

En SEO-vänlig URL-struktur bör vara logisk, läsbar och beskriva sidans innehåll. Detta hjälper inte bara användare att förstå vad sidan handlar om, men det gör det också lättare för sökmotorer att förhålla sig till sidans struktur.

Robots.txt

Robots.txt-filen ger instruktioner till sökmotorernas crawlers om vilka delar av webbplatsen de ska och inte ska indexera. Korrekt användning av denna fil kan hjälpa sökmotorerna att mer effektivt navigera och indexera din webbplats.

Noindex

Noindex-taggen används för att tala om för sökmotorerna att inte indexera en specifik sida. Detta kan vara användbart för sidor som du inte vill att ska dyka upp i sökresultaten, till exempel administrativa sidor. Gör dock inte ett vanligt misstag som många gör och glöm att ta bort noindex när ni flyttar från utvecklingsmiljö till en livemiljö.

Canonical

En canonical tag används för att ange till sökmotorer vilken version av en sida som ska betraktas som den ursprungliga om det finns duplicerat innehåll. Detta hjälper till att förhindra problem med duplicerat innehåll och förvirring för sökmotorerna. Dock fungerar det lite som ett plåster på såret och det är att rekommendera att lösa ursprungsproblemet.

Sitemap.xml

En sitemap.xml-fil listar alla sidor på din webbplats, vilket hjälper sökmotorernas crawlers att hitta och indexera ditt innehåll. Denna fil är särskilt viktig för större webbplatser med mycket innehåll och hög uppdateringsfrekvens.

Rendering

Rendering innebär hur en webbläsare eller en sökmotor visualiserar en webbsida och målar upp den från kod till en användarupplevelse. Effektiv rendering är avgörande för både användarupplevelse och SEO.

Page Speed

Sidhastighet är en faktor inom SEO som kraftigt påverkar hur mycket en webbplats spindlas. Att vara väldigt långsam kan också påverka ranking men den riktigt stora vinning med sidhastighet är användarupplevelsen och därmed påverkan på konverteringsgraden.

Sidstruktur baserat på templates

Att använda templates för att skapa en enhetlig sidstruktur kan göra det enklare för sökmotorer att förstå din webbplats, och det kan också förbättra användarupplevelsen genom att göra webbplatsen mer lättförståelig.

Strukturerad data

Strukturerad data hjälper sökmotorer att förstå innehållet på din webbplats och att presentera det på ett mer attraktivt sätt i sökresultaten. Detta kan inkludera FAQ, recensioner, och produktinformation.

Internationell SEO

Internationell SEO handlar om att optimera din webbplats för olika länder och språk. Detta kan innebära att använda hreflang-taggar för att hjälpa sökmotorer att förstå vilket språk och vilken geografisk region din sida är avsedd för.

Toppdomäner

Valet av toppdomän kan ha en inverkan på din SEO. Generiska toppdomäner som .com eller .net kan användas globalt, medan landspecifika toppdomäner kan ge en fördel i lokala sökningar.

Lokala domäner eller kataloger

En vanligt fråga som uppkommer vid diskussioner om internationell SEO är ifall lokala domäner likt .se eller en global domän likt .com/se är den bästa lösningen. Det enkla svaret är att båda lösningar fungerar väldigt bra men har också båda några fallgropar likt; Använd inte IP-redirects för .com då Google primärt spindlar från USA blir det inget bra. För lokala domäner tänk igenom hur ni ska hantera lokala sekundära språk likt svenska i Finland då det är enkelt att man går bort sig lite där.

Hreflang

Hreflang-taggen används för att tala om för sökmotorer vilket språk och vilken geografisk region en specifik sida är avsedd för. Detta är särskilt viktigt för webbplatser med innehåll på flera språk.

Onsite SEO

För att sammanfatta, onsite SEO handlar om att göra det enkelt för Google och användaren att hitta och förstå webbplatsen på ett bra sätt. Genom att implementera korrekt onsite-optimering, kan du förbättra din webbplats rankning i sökresultaten, vilket i sin tur kan leda till mer trafik och potentiellt öka din försäljning och konverteringar.

Lämna en kommentar