Google Discover – Vad det är, hur det fungerar och tips

Google Discover, lanserat 2018, är en funktion för att visa kuraterat innehåll baserat på användarens tidigare sökningar och intressen, integrerat på startsidan i Google på Android och i Google-appen på iOS. Det lyfter fram visuellt och engagerande innehåll som är relevant för aktuella händelser och trender. Till skillnad från organiskt sökresultat som betonar SEO-optimering, fokuserar Discover på att fånga uppmärksamhet med tidsenliga ämnen. För att prestera väl i Discover bör innehåll vara av hög kvalitet och uppfylla tekniska krav som stora bilder (minst 1200 pixlar) och inställningen max-image-preview:large. Dessutom är det effektivt att skapa innehåll anpassat till en specifik målgrupp och analysera användarsignaler för att skapa personligt och engagerande innehåll. Framgång i Discover mäts bäst via Google Search Console, som ger insikter om visningar och klickfrekvenser, eftersom Discover-trafik ofta registreras som direkttrafik i Google Analytics 4.

Videoguide om Google Discover

Vad är Google Discover?

Google Discover är en funktion som lanserades 2018 och är utformad för att visa användarna kuraterat innehåll utan att de behöver utföra en specifik sökning. Denna funktion är integrerad på startsidan i Google på Android-enheter samt i Google-appen på iOS-enheter. Google Discover anpassar automatiskt det innehåll den visar baserat på användarens tidigare sökningar, webbaktiviteter och intressen, för att erbjuda en mer personlig och relevant informationsupplevelse. Innehållet som visas kan inkludera nyheter, artiklar, blogginlägg, videor och mer, allt utvalt för att matcha användarens unika preferenser och intressen.

Innehållet som presterar bra i Google Discover tenderar att vara mer visuellt och engagerande, med betoning på aktuella händelser, trender och personliga intressen. Till skillnad från traditionellt organiskt sökresultat, där innehåll rankas högt baserat på SEO-optimering och relevans för specifika sökfraser, fokuserar Google Discover mer på att fånga användarens uppmärksamhet genom intressanta och tidsenliga ämnen. Detta gör att innehållsproducenter och marknadsförare behöver anpassa sina strategier när de siktar på att synas i Discover, med en större fokus på visuellt tilltalande media, som bilder och videor, och att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och nyheterna som kan intressera deras målgrupp.

Hur fungerar Google Discover?

För att ditt innehåll ska prestera väl i Google Discover, finns det flera tekniska förutsättningar och riktlinjer att följa. För det första bör bilderna som används i ditt innehåll vara minst 1200 pixlar stora för att säkerställa hög kvalitet och engagemang från användarna. Det är också viktigt att ha inställningen max-image-preview:large implementerad på din webbplats, vilket tillåter Google att visa större förhandsgranskningar av dina bilder i Discover-flödet.

Förutom dessa tekniska aspekter måste ditt innehåll också följa Googles riktlinjer för Discover. Detta innebär att innehållet ska vara av hög kvalitet, relevant och användarvänligt. Google Discover är känt för att vara särskilt känsligt för vissa typer av innehåll, särskilt inom vissa segment som nyheter och aktuella händelser. Det är därför viktigt att ditt innehåll är uppdaterat, sakligt och tillförlitligt.

Genom att rikta in sig på en specifik målgrupp och skapa innehåll som är trendande inom den gruppen, kan du öka dina chanser att prestera väl i Google Discover. En effektiv strategi för detta är att utveckla en detaljerad persona, det vill säga en fiktiv representation av din idealiska användare. Det rekommenderas att skapa ett Google-konto som agerar och interagerar på internet på ett sätt som speglar denna personas beteenden och intressen. Detta hjälper dig att förstå vilken typ av innehåll som engagerar din målgrupp, vilka ämnen som är mest relevanta för dem, och hur de konsumerar innehåll online.

Genom att använda detta konto för att följa trender, delta i relevanta samtal och interagera med liknande innehåll, kan du få värdefulla insikter om vilka typer av innehåll som är mest effektiva för att engagera din målgrupp. Denna metod ger en praktisk förståelse för vad som resonerar med din målgrupp och hur du kan anpassa ditt innehåll för att bättre uppfylla deras behov och intressen. På så sätt kan du skapa mer målinriktat och engagerande innehåll som är mer benäget att visas och prestera väl i Google Discover.

4 tips för att lyckas med Google Discover

  1. Välj ämnet omsorgsfullt: För att lyckas med Google Discover är det viktigt att välja ämnen som är aktuella och intressanta för din målgrupp. Fokusera på innehåll som är relevant för nuvarande trender, händelser eller diskussioner. Genom att hålla dig uppdaterad med vad som är populärt eller diskuteras i ditt område eller bland din målgrupp, kan du skapa innehåll som har större chans att visas i Discover-flöden.
  2. Optimera bilderna: Bilder spelar en central roll i hur ditt innehåll presterar i Google Discover. Se till att använda högkvalitativa bilder som är minst 1200 pixlar stora. Använd bilder som är visuellt tilltalande och relevanta för innehållet. Ett starkt visuellt intryck kan öka engagemanget och chansen att ditt innehåll lyfts fram i Discover.
  3. Skapa liknande innehåll: När du identifierar ett format eller ett ämne som fungerar väl för din målgrupp i Discover, överväg att skapa mer liknande innehåll. Detta betyder inte att du ska kopiera innehåll, utan snarare att du bör hitta aspekter som resonans, ämnesteman eller presentationssätt som engagerar din publik och utforska dessa ämnen i olika vinklar.
  4. Förstå och använd användarsignaler: Google Discover anpassar innehållet baserat på användarsignaler som sökhistorik och webbaktivitet. För att ditt innehåll ska prestera väl, fokusera på att skapa innehåll som är engagerande och relevant för din målgrupp. Använd verktyg och analyser för att förstå vilket innehåll som resonerar bäst med din publik, och anpassa ditt innehåll efter dessa insikter. Att förstå och agera på användarsignalerna kan hjälpa dig att skapa mer personligt och effektivt innehåll för Discover.

Hur mäter man Google Discover?

För att mäta och analysera prestandan för ditt innehåll i Google Discover, är det viktigt att använda rätt verktyg, eftersom trafiken från Discover ofta registreras som direkttrafik i Google Analytics 4 (GA4). Istället bör du vända dig till Google Search Console för mer detaljerad och relevant data. Google Search Console ger dig insikter om hur ditt innehåll presterar specifikt i Discover, inklusive information om visningar, klickfrekvenser och vilket innehåll som engagerar användarna mest. Genom att använda dessa data kan du få en bättre förståelse för vilka typer av innehåll som fungerar bäst i Discover, vilka ämnen som lockar mest uppmärksamhet och hur du kan förbättra ditt innehåll för att öka din synlighet och engagemang i Discover. Detta ger dig möjlighet att fatta mer informerade beslut när det gäller innehållsstrategi och optimering för att maximera din prestation i Google Discover.