Huvudsökord inom SEO (Primära sökord)

Inom sökmotoroptimering (SEO) är förståelsen och användningen av huvudsökord, eller primära sökord, grundläggande. Huvudsökord är de centrala termerna eller fraserna som definierar innehållet på en webbsida och är avgörande för att attrahera rätt målgrupp och förbättra synligheten i sökmotorerna.

Vad är ett huvudsökord?

Huvudsökord är de primära termerna som du vill att din webbsida ska rankas för i sökmotorernas resultat. Dessa ord eller fraser sammanfattar essensen av sidans innehåll och är det som användare sannolikt söker efter. Ett effektivt val av huvudsökord är avgörande för att driva relevant trafik till din webbplats.

Varför är huvudsökord viktiga?

 1. Målgruppsfokusering: Genom att nå sökbeteenden som din kundgrupp söker på kan du fånga de i olika steg av en köpresa. Valet av huvudsökord påverkar även vilken delmålgrupp inom målgruppen du når.
 2. Förbättrad rankning: Korrekt användning av huvudsökord hjälper sökmotorer att förstå innehållet och intentionen bakom sökningen, vilket kan förbättra din webbplats placering.
 3. Ökad trafik: Genom att ranka högt för specifika huvudsökord ökar du andelen relevant organisk trafik till din webbplats.

Hur väljer man huvudsökord för en landningssida?

 1. Förstå din målgrupp: Gör en analys av ad din målgrupp söker efter. Använd verktyg som Google Keyword Planner, Ahrefs eller Semrush för att förstå sökvolym och relevans. Undersök sökresultatet för att se vilken intention Google anser användaren har. Bestäm vilken intention ditt innehåll ska motsvara.
 2. Konkurrensanalys: Analysera vilka sökord dina konkurrenter rankar för. Använd verktyg men fokusera mest på självaste sökresultaten. Detta kan ge insikter om branschtrender och nya möjligheter.
 3. Specifika jämfört med generella sökord: Välj sökord som är specifika nog att attrahera rätt besökare men tillräckligt generella för att ha en betydande sökvolym.
 4. Lokalisera longtail sökbeteende: Dessa är mer specifika fraser som kan locka mer nischade besökare som oftast är närmre det agerande du vill de ska göra på webbplatsen.

Implementering av huvudsökord

 • Title-taggen för sidan: Inkludera huvudsökord i title-taggen på sidan.
 • H1 för sidan: Implementera huvudsökordet i huvudrubriken på sidan även benämnd H1 i HTML.
 • Sidans innehåll: Använd huvudsökordet på ett naturligt sätt i texten. Fokusera på att beskriva det så tydligt som möjligt i inledningen och gå därefter mot bredare attribut. Håll dock hela sidan inom sökbeteendets intention.
 • URL-struktur: Integrera huvudsökordet i sidans URL för att förstärka dess relevans.
 • Alt-texter för Bilder: Använd huvudsökord i alt-texter för bilder för att förbättra bildsökning.

Huvudsökord som styrverktyg för en SEO-strategi

Huvudsökord spelar en kritisk roll i SEO-strategin. Genom att noggrant välja och implementera dessa sökord kan du avsevärt förbättra din webbplats synlighet, trafik och användarupplevelse. Vi hjälper rätt besökare att hitta till rätt sida med rätt intention. Det gäller att förstå besökaren och sökbeteendet för att göra denna struktur av huvudsökord på bästa möjliga sätt.