SEO: Guiden för Sökmotoroptimering 2024

SEO handlar om att optimera en webbplats för att synas i sökresultaten på relevanta sökningar. SEO är konsten att förstå och använda de faktorer som sökmotorer, såsom Google och Bing, tar i beaktande när de avgör vilka sidor som ska visas först i sökresultaten. Målet är att få din webbplats att rankas högt i sökresultaten för relevanta söktermer, vilket ökar chansen att potentiella kunder hittar din webbplats.

Vad står SEO för?

SEO står för ”Search Engine Optimization”, eller sökmotoroptimering på svenska. Det är en process som syftar till att förbättra synligheten för en webbplats eller webbsida i en sökmotors organiska sökresultat.

Fördelar med SEO

Det finns många fördelar med SEO. En bra SEO-strategi kan:

 1. Öka din webbplats trafik: Om din webbplats rankas högt i sökresultaten kommer fler människor att klicka på din länk och besöka din webbplats.
 2. Förbättra din webbplats trovärdighet: Webbplatser som rankas högt i sökresultaten ses ofta som mer pålitliga och trovärdiga av användarna.
 3. Ger varaktiga resultat: Till skillnad från betalda annonser ger SEO varaktiga resultat. Även när du slutar att aktivt optimera din webbplats kan du fortsätta att få trafik från SEO om du har skapat starkt, relevant innehåll.
 4. Bättre avkastning: SEO kan ofta ge bättre avkastning på investeringen än traditionell betald annonsering.

Typer av SEO

Det finns flera olika typer och delar av arbetet inom SEO, inklusive:

 1. Sökordsanalys: Genom att förstå potentiella kunders problem och hur många som söker på det hitta att genom sökordsanalys optimera sina relevanta sidor för dessa sökbeteende.
 2. On-page SEO: Detta innebär att optimera enskilda sidor på din webbplats, inklusive textinnehåll, bilder och HTML-kod.
 3. On-site SEO: Arbete med t.ex. förhållandet mellan olika sidor på webbplatsen i form av url-struktur, navigering men även tekniken för webbplatsen och dess förhållande till Google i form av hur Google spindlar webbplatsen
 4. Off-page SEO: Detta innebär metoder för att öka din webbplats ranking som sker utanför din egen webbplats, som att få länkar från andra webbplatser till din egen.

Onpage-optimering

Onpage-optimering innebär att förbättra de faktorer på specifika webbsidor som du har direkt kontroll över. Detta kan inkludera saker som:

 1. Sökordsimplementation: Användning av relevanta sökord i ditt innehåll, titlar, under rubriker och andra relevanta element.
 2. Innehållskvalitet: Skapande av högkvalitativt, relevant och unikt innehåll som svarar på användarnas frågor och tillgodoser deras behov.
 3. Bildoptimering: Användning av relevanta filnamn och alt-taggar för dina bilder, samt komprimering av bilder för snabbare laddningstider.

On-site optimering

On-site optimering inom SEO handlar om att förbättra de olika delarna på din webbplats som direkt påverkar hur sökmotorer, särskilt Google, indexerar och rankar din webbplats. Detta inkluderar att arbeta med strukturen på din webbplats, såsom förhållandet mellan olika sidor och url-struktur, navigeringen på webbplatsen, samt tekniken bakom webbplatsen och dess interaktion med Google’s spindlar.

 1. URL-struktur och navigering: En välstrukturerad webbplats med tydlig navigering gör det lättare för både användare och sökmotorer att hitta och förstå ditt innehåll. Försök att organisera ditt innehåll på ett logiskt sätt och använda URL-strukturer som tydligt beskriver sidans innehåll.
 2. Teknisk SEO: Tekniken bakom din webbplats kan påverka hur Google’s spindlar, kan läsa och indexera ditt innehåll. Detta kan inkludera saker som webbplatsens rendering, svarskoder, robots.txt, canonical och mycket mycket mer.
 3. Interna länkar: länkar i innehållet för att med relevans styra användaren till en annan relevant sida på webbplatsen.

Genom att optimera dessa on-site faktorer kan du skapa en webbplats som inte bara är användarvänlig, utan också sökmotorvänlig, vilket i sin tur kan förbättra din SEO-prestanda.

Off-page-optimering

Off-page-optimering innebär att förbättra de faktorer som påverkar din webbplats ranking som du inte har direkt kontroll över. Detta kan inkludera saker som:

 1. Länkar: Arbeta för att få andra auktoritära och relevanta webbplatser att länka till din egen.
 2. Omnämningar: Få omnämningar till ert varumärke eller personer kopplade till ert varumärke för att stärka er auktoritet. Inte lika stor påverkan som länkar men viktigt i och med utvecklandet av EEAT och kopplingen till författare.
google-som-människa

Hur fungerar SEO?

SEO fungerar genom att anpassa och förbättra olika delar av din webbplats och dess innehåll för att göra det mer attraktivt för sökmotorer. Sökmotorer använder komplexa algoritmer för att bestämma vilka sidor som är mest relevanta och användbara för en given sökterm. Genom att förstå dessa algoritmer och optimera din webbplats för dem kan du förbättra din ranking i sökresultaten.

Olika element i sökresultaten (SERP)

Att förstå de olika elementen i sökresultaten (ofta benämnt SERP) kan hjälpa dig att förbättra din synlighet och optimera din webbplats för att dra nytta av alla de möjligheter som sökmotorer erbjuder. Här är några av de viktigaste elementen i sökresultaten och hur du kan arbeta med dem:

 1. Organiska resultat: Dessa är de traditionella sökresultaten som baseras på relevans och kvalitet. För att ranka högt i de organiska resultaten, behöver du fokusera på att skapa högkvalitativt innehåll och optimera din webbplats för relevanta sökord.
 2. Betald annonsering (PPC): Dessa är annonser som företag betalar för att visas överst eller längst ned i sökresultaten. Även om dessa inte tekniskt sett är en del av SEO, kan de vara en effektiv strategi för att öka synligheten och trafiken till din webbplats.
 3. Featured snippets: Dessa är utvalda bitar av innehåll som Google visar högst upp i sökresultaten för att snabbt svara på en användares fråga. Att optimera ditt innehåll för att visas i featured snippets kan dramatiskt öka din synlighet och klickfrekvens.
 4. Lokala sökresultat: För sökningar med lokal intention, kommer Google att visa en lista över lokala företag och en karta. Att optimera din webbplats för lokala sökningar, särskilt genom att uppdatera din Google My Business-profil, kan hjälpa dig att ranka högt i dessa resultat.
 5. Bilder och videor: Google visar ofta bilder och videor i sökresultaten, särskilt för vissa typer av sökningar. Att optimera dina bilder och videor kan hjälpa dem att ranka i dessa resultat och öka din synlighet.
 6. Search Generative Experience (SGE): SGE är Googles AI-genererade svar i sökresultaten som kommer rullas ut och ta mer och mer plats med tiden,

Genom att förstå och optimera för dessa olika element i sökresultaten, kan du maximera din synlighet i sökresultaten och locka mer kvalificerad trafik till din webbplats.

Uppföljning av SEO

Uppföljning av SEO är en avgörande del av din övergripande SEO-strategi. Det innebär att konstant övervaka och mäta effekten på din webbplats, analysera resultaten, och göra nödvändiga justeringar för att förbättra din ranking och trafik.

 1. Övervaka dina SEO-resultat: Använd SEO-verktyg som Google Analytics och Google Search Console för att hålla koll på hur din webbplats presterar. Håll koll på nyckeltal som organisk trafik, konverteringsgrad, bounce rate, sidvisningar och tid spenderad på sidan.
 2. Analysera ranking: Titta på data för att förstå vad som fungerar och vad som inte gör det. Vilka sidor rankar bra? Vilka nyckelord driver mest trafik? Varifrån kommer dina backlinks?
 3. Justera din strategi: Baserat på din analys, gör de nödvändiga justeringarna i din SEO-strategi. Det kan innebära att uppdatera ditt innehåll, bygga andra typer av länkar eller arbeta med tekniska utmaningar.

Kom ihåg att SEO är en långsiktig strategi, och det kan ta tid att se resultat. Men genom att regelbundet följa upp din SEO, kan du förbättra din webbplats prestanda, uppnå bättre rankingar, och öka din organiska trafik.

google-crawler

SEO-verktyg

Det finns många verktyg tillgängliga som kan hjälpa dig med din SEO-strategi. Här är några av de mest populära:

 1. Ahrefs: Ahrefs erbjuder en rad SEO-verktyg som kan hjälpa dig att förstå och förbättra din webbplats ranking. De kommer från ett tydligt länkfokus men är idag bredare med allt ifrån crawlers till rank tracker och sökordsverktyg. Enligt många det verktyg med bäst data för Sverige.
 2. Screaming Frog: Ett verktyg som är den programvara på din dator som gör det möjligt att spindla/crawla en webbplats på ett liknande sätt som Google. Ett väldigt bra verktyg vid t.ex. tekniska SEO-analyser och uppföljning vid webbplatsmigrationer.
 3. SEMrush: Detta är ett allomfattande SEO-verktyg som kan hjälpa dig med sökordsresearch, konkurrentanalys, backlink tracking och mycket mer.
 4. Google Analytics 4 (GA4): Detta verktyg hjälper dig att spåra trafik till din webbplats och förstå hur besökare interagerar med ditt innehåll. Detta verktyg är helt gratis.
 5. Google Search Console: Detta verktyg ger dig insikt i hur Google ser på din webbplats och kan hjälpa dig att identifiera eventuella problem som kan påverka din ranking. Detta verktyg är helt gratis.

Internationella SEO-källor att följa

Om ni vill följa fler internationella SEO källor hänvisar vi här nedan till några att rekommendera:

 1. Authority Hacker: Riktigt bra podcast med fokus på SEO mot innehållssajter.
 2. Holistic SEO: Koray Tuğberk GÜBÜR är den personen inom SEO-communityt just nu som utmanar branschen med nya sätt att se på det. Fokus på topical authority och semantiskt SEO.
 3. Search Engine Land: Ledande inom nyheter kopplat till sökmotorer and sökmotormarknadsföring.

SEO för olika verksamhetstyper

Precis som med allt annat skiljer sig SEO en hel del mellan olika typer av bolag både gällande storlek men också hur försäljningen går till. Nedan listar vi några vanliga scenarion:

 1. E-handel: För e-handlaren är SEO oftast en av de viktigaste kanalerna för att driva kostnadseffektiv trafik till webbplatsen. Här finner du en specifik guide för SEO för e-handel.
 2. Saas-bolag: För många saas-bolag är situationen liknande som för e-handeln att kanalen är viktig men här är köpprocessen oftast väldigt mycket längre, vilket ställer helt andra krav på SEO-strategin och hur trafiken hanteras.
 3. Tjänstebolag: För tjänstebolag oavsett om du är en frisör eller en SEO-specialist är SEO en toppenkanal att driva både leads och påvisa sin kunskap och bygga förtroende från potentiella kunder.

Lämna en kommentar