September 2023 Helpful Content Update – Analys av förlorare

September 2023 Helpful Content Update (HCU) lanserades 14 september och rullades ut över ca 14 dagar och avslutades därmed 28 september. Det är den senaste algoritmuppdateringen från Google och syftet med Helpful Content Update är enligt Google:

”Google Search’s helpful content system generates a signal used by our automated ranking systems to better ensure people see original, helpful content created for people in search results.”

Googles kommunikation om Google Helpful Content System.

De lanserade under denna uppdatering en ny version av sin klassificering av Helpful Content och det är dessa ändringar vi analyserar här.

Data för analys av HCU

Den data vi har använt oss av för att analysera Helpful Content Update är primärt Sistrix och Ahrefs för datumen 13 september till 29 september.

Generell analys av Helpful Content Update

Den generella analysen av Helpful Content Update är att den slog hårdare internationellt än jag hade kunnat förvänta mig men varit något mindre påverkan i Sverige. Det var länge sedan jag noterade en uppdatering som genererade så mycket kommentarer på plattformar som X (Twitter), Facebook och liknande plattformar. Det indikerar att många av de webbplatser som blev påverkade blev väldigt kraftigt påverkade.

Ett mönster som har diskuterats mycket är hur det som beskrivs som nichesajter är de webbplatser som tappat mest i denna uppdatering. Det är ofta webbplatser vars syfte att endast driva trafik med hjälp av SEO och kapitalisera med displayannonser och affiliateerbjudande. En utmaning som är tydligt med många av dessa är att de saknar trovärdighetssignaler som webbplatser och varumärken generellt har.

Svensk analys av Helpful Content Update

Sistrix graf över synlighet för bäst-i-testet.se som är en webbplats som är tydligt påverkad av Helpful Content Update på den svenska marknaden.

Den svenska analysen av Helpful Content Update indikerar ett liknande mönster som internationellt men i mindre omfattning. Vi ser flera segment som programmatiska SEO-sajter inom öppettider, bäst-i-test-sajter och receptsajter. Det är svårt att hitta några tydliga starka vinnare vilket indikerar att utöver de som tappat har det generellt varit små framsteg för övriga.

Förlorare i Sverige:

  • Receptsajter som alexanderlagarmat.se
  • Bäst-i-testsajter som bäst-i-testet.se och testvinnarna.se
  • Programmatiska SEO-sajter som öppettider.nu och varligger.se

Global analys av Helpful Content Update

Det är tydligt att ”Niche sites” eller nischade webbplatser har påverkats mest av denna uppdatering även globalt. Dessa sajter, som ofta riktar sig till mycket specifika målgrupper eller ämnesområden, har upplevt stora förändringar i deras ranking. Segmenten är liknande som de nämnda ovan för Sverige.

Förlorare globalt:

  • Livstilssajter som thetrendspotter.net
  • Musiksajter som musicindustryhowto.com och musicgrotto.com
  • Tekniksajter som windowsreport.com och linuxhint.com
  • Resesajter som vacationidea.com och familyvacationist.com

Vad gör man om man har tappat Helpful Content Update?

Det som är tydligt i denna uppdatering är att det är trovärdighetssignaler av olika former som Google har justerat i denna uppdatering av Helpful Content Update. Du bör därför börja på ett bredare perspektiv att analysera följande:

  • Innehållskvalité – Tillför innehållet något som inte alla andra redan tillför och är uppdaterat med den senaste informationen.
  • Varumärkessignaler – Blir webbplatsen sökt efter och/eller omnämnd och länkad till av andra auktoritära webbplatser inom segmentet.
  • Författarsignaler – Har era skribenter bevisad kunskap inom området som verifieras av andra webbplatser.

Sammanfattningsvis, September 2023 Helpful Content Update betonar vikten av kvalitet över kvantitet och att riktigt värdefullt innehåll och trovärdighetssignaler kopplat till det i sökmotorernas ögon.